ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

      ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ – Καινοτομώ , Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή σταδιοδρομίας- Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Τίτλος: «Στην τσέπη χαρτζιλίκι»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σπυριδούλα Αλεξίου

Τάξη: Γ΄ Δημοτικού

 Γενική στόχευση προγράμματος:

Εργαστήριο  3ο             13,20,27,/0 5 & 3/06/2024

Τίτλος εργαστηρίου:

                      Έχω ανάγκη-Επιθυμώ                       

Στόχοι:

Διαφοροποίηση των εννοιών «έχω ανάγκη» και «επιθυ-

μώ».
1. Διακρίνουν την έννοια των ρημάτων.
«έχω ανάγκη» - «επιθυμώ».
2. Αναλύουν τους λόγους της τοποθέτησης της κάθε κάρτας στην αντίστοιχη ετικέττα.
3. Αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

                            4 Δραστηριότητες

1η Δραστηριότητα

Ταξινόμηση.

 Μοίρασα εικόνες στους μαθητές για να τις κόψουν και να τις ταξινομήσουν ανάλογα με το αν θεωρούν ότι τα εικονιζόμενα αντικείμενα είναι ανάγκες ή επιθυμίες.
Όταν οι ομάδες ολοκλήρωσαν  τη δραστηριότητα, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας κλήθηκε να τοποθετήσει τις επιλογές της ομάδας του στον πίνακα της τάξης και να τις αιτιολογήσει.

2η Δραστηριότητα

Συζήτηση.

Η δραστηριότητα αυτή είναι αφορμή για να συζητήσουμε με τους μαθητές παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου π.χ αν κάποιος παρακολουθεί μαθήματα κιθάρας χρειάζεται κιθάρα σε αντίθεση με κάποιον που δεν παρακολουθεί. Διατυπώσαμε στην ολομέλεια έναν ορισμό για το ρήμα «έχω ανάγκη», το οποίο χρησιμοποιούμε για αγαθά / αντικείμενα ή υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες και αναγκαίες για την επιβίωσή μας όπως το φαγητό, το νερό, ο ήλιος, τα ρούχα, η εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, σε αντίθεση με το ρήμα «επιθυμώ» το οποίο χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε αγαθά/ αντικείμενα τα οποία επιθυμούμε, θα θέλαμε να τα έχουμε αλλά δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας.

3η Δραστηριότητα

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας.

Ατομικά ο κάθε μαθητής συμπλήρωσε ένα φύλλο εργασίας όπου ανέφερε τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες.

4η Δραστηριότητα

Επειδή ήταν η τελευταία μέρα που κάναμε μάθημα για φέτος, τους ζήτησα να αξιολογήσουν τα φετινά εργα-στήρια δεξιοτήτων που κάναμε μαζί, ζωγραφίζοντας  μια χαμογελαστή φατσούλα, αν τους άρεσαν, μια λυπημένη, αν δεν τους άρεσαν ή μία ουδέτερη αν ήταν έτσι κι έτσι.

Παρακάτω είναι οι φατσούλες που ζωγράφισαν τα παιδιά.

 

Μεταφόρτωση: Μεταφορτώθηκαν 1223627 από 1223627 byte.


0 $type={blogger}:

Δημοσίευση σχολίου

 

Blogger news

Blogroll

Blog Archive